A Poet’s Seasons: A Gerontological-Ecocritical Approach to the Poetry of Lorna Crozier

Tesi doctoral

Descarregar Pdf

Autora: Núria Mina Riera

Títol de la tesi: A Poet’s Seasons: A Gerontological-Ecocritical Approach to the Poetry of Lorna Crozier

Directores de la tesi: Dra. Carmen Zamorano Llena i Dra. Maricel Oró Piqueras

Dia, hora i lloc de la defensa: 26 de juliol de 2023, a les 10h, a la Sala de juntes de la 2a planta - Edifici de Rectorat