Lecturers' identities and practices in English-medium instruction at a Catalan University: an ethnographic study

Tesi doctoral

???label.download.pdf???

Autora: Balbina Moncada Comas

Títol tesi: Lecturers' identities and practices in English-medium instruction at a Catalan University: an ethnographic study

Director de la tesi: David Block Allen

Tutor de la tesi: Guzman Mancho Barés

Dia i lloc de la defensa: 2 de novembre de 2020, a la Sala de Juntes de la 2a planta - Edifici de Rectorat