Prescriptive Humour

Segona peça del taller de teatre virtualitzat

Descarregar Pdf

En aquesta segona peça es canvia de registre radicalment, i opten sobretot per experimentar una de les constants de tots els espectacles de cada any, tinguin el format que tinguin: l'humor, ni que sigui en petita dosi. Per tant, malgrat (i, alhora, precisament degut a) tot el que ens envolta, en aquesta representació ens conviden a un petit experiment en clau de comèdia, titulat "Prescriptive Humour".