Traducció Audiovisual Didàctica (TAD)

Descarregar Pdf

Dia: 24 de febrer de 2023

Conferenciant: Antonio J. Tinedo Rodríguez

Curs: LA TRADUCCIÓ EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (ANGLÈS/FRANCÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)

  • Didactic Audiovisual Translation as an inclusive discipline that fosters media accessibility awareness 
  • Developing Translation and Language Skills through Didactic Audiovisual Translation: the case of Specialised Audiovisual Translation 

Curs: TRANSLATION/ PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA I

  • Didactic Audiovisual Translation and English for Specific Purposes: subtitling specialised texts while learning languages is possible 

 

Més informació a la secció d'activitats d'aquesta web