Announcements for junior research grants for the academic year 2022-2023

Resolution

Download Pdf

Paula Marro García, student of Degree in English Studies, has obtained a junior research scholarship from the UdL for the academic year 2022-2023. Her project 'La desmitificació de la figura del parlant nadiu com a eina per a la gestió de l'ansietat i la promoció de l'auto confiança entre el futur professorat d'anglès' is supervised by Dr. Enric Llurda Giménez.

 

More information available in the UdL scholarships web page (Secció de Beques):

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/introduccio_recerca/