Departament de Llengües i Literatures Estrangeres

Benvinguda

El Departament de Llengües i Literatures Estrangeres (DELILE) fou constituït el dia 19 de gener del 2023 fruit de la reestructuració departamental de la UdL. Actualment està format per 43 membres (39 PDI, 3 PDI en formació i 1 PAS), provinents de l’antic Departament d’Anglès i Lingüística, i del Departament de Filologia Clàssica, Espanyola i Francesa, concretament de l’àrea de filologia francesa i una membre del Departament de Filologia Catalana i Comunicació.