PROJECTES DE RECERCA ACTIUS

  Projecte de recerca GLOCALSA

Projecte PID2022-141814NB-I00 finançat pel MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE

  Projecte de recerca INDAOC

Projecte PID2022-14118NB-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE

  Projecte de recerca ELFING

Projecte PID2022-137554NB-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE

  Projecte de recerca ESCOLXIX

Projecte PID2021-123009NB-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE

  Projecte de recerca PRO-SUEDAD

Projecte PID2021-122770OB-I00 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE

  PROJECTES DE RECERCA QUE HAN FINALITZAT